De kracht van de school zit in je team!

Onderwijsmensen zijn gedreven en betrokken. Willen het beste voor de leerlingen en besteden daar doorgaans veel tijd aan! Haal jij alles uit je team, staat men in hun kracht, staat jouw team ‘aan’?

Stel jij je weleens de volgende vragen?👇

Neem vooral contact op als ik hierin van betekenis kan zijn voor het management en/of team in: begeleidingstraject van teamontwikkeling en/of leiderschap, verzorging van een studiedag(deel), etc.! Uiteraard werk ik op maat, op basis van wat jij en je team nodig hebben.

Vragen die de kern raken:

– Is iedereen met het goede bezig? Er wordt hard gewerkt, maar betekent dat automatisch dat je het goede doet?

– Is er echt een collectieve ambitie, staan de neuzen dezelfde kant op? Is er gemeenschappelijkheid qua visie en een heldere stip op de horizon?

– Is er sprake van werkend gespreid leiderschap, een professionele organisatie van vertrouwen in elkaar en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid? Of is de hiërarchie geldend en leidend en worden door het management de lijnen uitgezet, waarbij de leerkracht weinig creëert en in zijn kracht staat, maar vooral volgt? Neemt het team de lead in de onderwijsanalyses, conclusies en het opstellen van een jaarplan en de formatie? Of wordt dat top-down gedaan?

– Is het onderwijs dat gegeven wordt vooral passend bij de leerkrachten of bij de leerlingen?

– Ben je als schoolleider een spin in het web, sta je vol in de organisatie? Of ben je een leider die je team dient, faciliteert, inspireert, uitdaagt, waardeert en als hitte schild werkt?

Wordt gebruik gemaakt van ieders talenten en interesses? Of hebben leerkrachten hun eigen toko? Is 1 + 1 = 2 of is er sprake van synergie en is 1 + 1 = 3?

– Is er sprake van een professionele cultuur van transparantie en feedback geven & krijgen, of wordt er gepraat over en niet met?

– Worden alle plannen en activiteiten langs de visie gelegd, koerst je school? Is de visie onderscheidend, nog actueel en inspirerend? Werken jullie visie gestuurd, of overheerst de urgentie?

– Is Cupella leidend voor het taakbeleid, of kan dit middel over boord zodat het taakbeleid het doel gaat dienen: de leerling?

– Is de schoolnorm een afgeleide van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar? Of is je schoolnorm gebaseerd op de referentieniveaus, passend bij de populatie van je school?

– Welke rol heeft de IB’er? Is deze een kwaliteitsbewaker en verantwoordelijk voor het onderwijs, of is deze vooral een zorgcoördinator?

– Voelen jouw teamleden zich gehoord en gezien?

– Wat overheerst in jouw team: kennis uit ervaring, intervisie of professionalisering?

– Vragen jullie je af bij alles wat je doet: waarom doen wij dit?

Marco de Jong

Directeur-bestuurder CNS Gouda

Ik heb Frank Neerhof leren kennen als een directeur die goed overzicht heeft, over de hele school en op alle terreinen, waarbij hij graag inzet op gedeeld en gespreid leiderschap. Hij is duidelijk in wat hij verwacht van zijn teamleden, maar ook richting externe partijen. Hij zet leidinggevende teamleden zo goed mogelijk in, passend bij hun kwaliteiten en specialisme. Daarbij heeft hij oog voor de mens, maar ook voor de inhoud. Daarin weet hij een goede balans te vinden. Hij is analytisch sterk, kan goed verbanden leggen en heeft humor. Hij deinst er niet voor terug om ingewikkelde zaken te benoemen en aan te pakken. Hij kan dit op een tactische manier doen, maar kan ook ingrijpen. Hij heeft hart voor de zaak waar hij verantwoordelijk voor is. Hij heeft laten zien een cultuurverandering op een goede manier in gang te kunnen zetten en te kunnen verankeren, waarbij hij de teamleden in de juiste rollen zet en erop let dat ze in hun handelen bijdragen aan de gewenste teamcultuur.

Jochanan Liefting

Teamleider bovenbouw & leerkracht groep 7 bij de Prinses Julianaschool in Gouda

Frank heb ik leren kennen als een bevlogen schoolleider. Zijn positieve mensbeeld met daarnaast een goede dosis humor werken aanstekelijk in een organisatie.
Frank heeft visie, houdt van uitdagingen, werkt slagvaardig en komt snel tot de kern. Het team wordt hierin stap voor stap meegenomen om gezamenlijk richtinggevende keuzes te bepalen.
Hij is prikkelend, denkt buiten de geijkte kaders en stimuleert professionele ontwikkeling van iedereen. Kortom: een vakman!

Ad Confidunt Onderwijsmanagement, -advies & coaching

tel-nr. 06-5719 7760
e-mail info@adconfidunt.nl
KvK-nr. 88591689
BTW-nr. NL004104576B78
IBAN NL94 KNAB 0515 6320 74